Русский
English
Deutsch
Français
Thursday, 20-02-2020

Відео презентація кафедри Комп'ютерних технологій і мехатроніки

 

НАВЧАЛЬНІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ:

 

 • 122 Комп’ютерні науки (Computer Science). Призначення спеціальності – підготовка фахівців для розробки, впровадження і супроводу інформаційних систем та технологій,  інтелектуальних систем оброблення інформації і систем підтримки прийняття рішень в економіці, менеджменті та бізнесі. а також в інших проблемних областях. 

  Спеціальність охоплює проблеми створення ефективного інструментального забезпечення інформаційних технологій: організацію принципово нових і вдосконалення існуючих комп'ютеризованих та комп'ютерних систем і мереж, їх апаратних і програмних засобів, розподілених комп'ютерних систем, методів та засобів реалізації комунікацій в них; розробку наукових фізико-технологічних, логічних, алгоритмічних, мовно-програмних основ побудови та автоматизації проектування апаратних та програмних засобів; науково-технічні дослідження та розробки в галузі первинних і вторинних системних перетворень інформації, аналогових, гібридних та цифрових компонентів комп'ютерних систем, методів та засобів опрацювання знань та природомовних інформаційних об'єктів; створення алгоритмічного, апаратно-програмного, контрольно-діагностичного та інформаційно-вимірювального забезпечення процесів утворення, збору, зберігання, захисту, обробки, передачі, вводу, виводу та перетворення інформації у комп'ютерних та інформаційно-вимірювальних системах і мережах; визначення, вимірювання та оцінку параметрів комп'ютерних систем, мереж та їх компонент.  

 • 121 Інженерія програмного забезпечення (Software Engineering). Призначення спеціальності -  підготовка фахівців до розробки, використання та супроводу програмного забезпечення, та дослідження цих підходів, тобто застосування принципів інженерії до програмного забеспечення. 
  Галузь науки, яка розробляє теоретико-математичні основи побудови програмного та апаратного забезпечення комп'ютерних систем, які охоплюють наукові дослідження, спрямовані на розвиток теоретичних основ математичного та програмного забезпечення обчислювальних машин і систем, розроблення алгоритмів і програм, програмних комплексів, автоматизованих експертних і промислових систем опрацювання інформації.
 • Ліцензовані обсяги:

  121 Інженерія програмного забеспечення - 45 місць;

  122 Комп'ютерні науки - 75 місць.

  Перелік конкурсних предметів за напрямками (бюджет 2019):

  - Українська мова і література;

  - Математика;

  - Фізика або іноземна мова.

  Перелік конкурсних предметів за напрямками (контракт 2019):

  121 Інженерія програмного забезпечення:

  - Українська мова та література;

  - Математика;

  - Географія або Біологія.

  122 Компютерні науки:

  - Українська мова та література;

  - Історія України;

  - Математика або Географія.